Chcem podporiť

Červená stužka

Červená stužka je celosvetovo rozšírený symbol, ktorý symbolizuje nielen boj proti HIV a AIDS, ale i solidaritu s osobami, ktoré sú HIV pozitívne, alebo u nich prepuklo ochorenie AIDS. Znamená to, že jej nositeľ neodsudzuje HIV pozitívnych.

"Červená stužka 2024" je aj názov názov našej verejnej zbierka, ktorú konáme v súlade s rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dna 19.07.2024, číslo SVS-OVS2-2024/038563-002

Výnos zbierky bude v súlade s uvedeným rozhodnutím použitý na všeobecne prospešné účely, najmä na bezplatné anonymné testovanie na HIV.

Rozhodnutie MV SR

Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky Červená stužka. Na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS2-2024/038563-002 je občianske združenie DOM SVETLA SLOVENSKO oprávnené realizovať na území Slovenskej republiky zbierku, ktorej účelom je príprava a realizácia projektov v oblasti zdravotnej a výchovno – vzdelávacej prevencie v oblasti infekcie HIV/AIDS v Slovenskej republike.

Číslo zbierkového účtu je : SK42 8330 0000 0029 0106 4473 zriadenom vo FIO banke, a.s., pobočka zahraničnej banky

Vyhodnotenie zbierky

Poradňa

Modul je zatiaľ v príprave. Odporúčame nateraz využiť všeobecnú poradňu Českej spoločnosti AIDS pomoc alebo internetovú poradňu pre HIV pozitívne osoby rovnakej organizácie. Prípadne využite bezplatnú nonstop svetlú linku AIDS pomoc a volajte 0800 666 777.

AOPP
Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram