Chcem podporiť

Informácie o poslaní a činnosti občianskeho združenia

Občianske združenie Dom svetla Slovensko je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je odstránenie stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV v spoločnosti, obhajoba a presadzovanie ich ľudských práv a prevencia šírenia HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb

Ďalšie ciele a činnosti združenia sú:

  • združovanie občanov v súlade s poslaním združenia
  • odborné vykonávanie zdravotnej a výchovno - vzdelávacej prevencie a poskytovanie komplexného poradenstva v súlade s poslaním a činnosťou združenia
  • organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, poskytovanie konzultácii a usmernení, podávanie návrhov a spracovávanie nových projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia
  • pomoc a poradenstvo občanom v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie sociálnych služieb, aktivizovanie vnútorných schopností na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov ich nepriaznivej životnej situácie a pomoc s ich znovaintegráciou do života
  • podpora všestrannej a komplexnej výchovy odbornej i laickej verejnosti
  • organizovanie zážitkových, športových a kultúrnych podujatí,
  • publikačná činnosť, tvorba a vydávanie náučných a výchovno-vzdelávacích materiálov
  • podpora celoživotného vzdelávania, zvyšovania kompetencií a podpora študijných ciest a pracovných pobytov pre členov združenia
  • spolupráca s partnermi - domácimi a zahraničnými v súlade s poslaním a činnosťou združenia
  • vyvíjanie činnosti vedúcej k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov a dotácií pre združenie

Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie

AOPP
Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram