Časopis Pozitívne

Chceš pridať svoj príbeh o živote s HIV? Príbehy sú anonymné, meno autora je vymyslené a vek tiež trochu upravujeme. Napíš nám svoj príbeh i ty. Riadky napísané životom sú dôležitou súčasťou v zdieľaní názorov a pocitov medzi komunitou HIV pozitívnych.

Kontakt na redakciu: pozitivne@aids-pomoc.cz

Vitajte v projekte dvojmesačníka pre HIV + komunitu! Časopis pripravujú kolegovia z Českej spoločnosti AIDS pomoc a na príprave spolupracuje aj Dom svetla Slovensko. Čo nás k myšlienke mesačníka viedlo? Dôvodov bolo viac. Za prvé nás je stále väčší počet, HIV+ osôb, ktoré poznajú svoju diagnózu. Rastie počet ľudí, ktorí hľadajú informácie o HIV, ale rastie aj počet informačných zdrojov, ktoré sa problematikou HIV zaoberajú. Chceme pre Vás nové informácie hľadať, staré sprostredkovávať alebo komentovať a o kontroverziách sa s Vami baviť. Radi privítame Vaše námety a príspevky.

Vydania

AOPP
Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram