Valné zhromaždenie

Pozvánka na VALNÉ ZHROMAŽDENIE členov občianského združenia Dom svetla Slovensko

Pozvánka na VALNÉ ZHROMAŽDENIE členov občianského združenia Dom svetla Slovensko

V mene správnej rady občianského združenia Dom svetla Slovensko, Vás pozývam na valné zhromaždenie členov občianského združenia.

Termín : 22.06.2023 začiatok 17:00 hod.

Miesto: Priestory občianského združenia v sídle na Haanovej ul .10 v Bratislave - Petržalke

Program:

  1. Schválenie programu rokovania.
  2. Správa o činnosti združenia od posledného valného zhromaždenia.
  3. Voľba člena správnej rady na uvoľnené miesto.
  4. Prejednanie plánu činnosti na najbližšie obdobie.
  5. Záver.

V Bratislave 19/05/2023

Správna rada

OZ Dom svetla Slovensko

Prílohy

AOPP
Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram