co je aids/hiv

Čo je HIV/ADS?

HIV - Human Immunodeficiency Virus, vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, je vírus, ktorý napáda a replikuje sa v špecializovaných bielych krvinkách, ktoré sa nazývajú T-lymphocyty. 2 až 3 týždne po preniknutí do organizmu obvykle vyvolá primárnu chorobu z HIV, ktorá sa obvykle označuje ako „primoinfekcia“. Príznaky tejto choroby sa veľmi podobajú mononukleóze alebo chrípke, prípadne môže prebehnúť asymptomaticky. Vybudovaníe protilátok v krvi infikovaného človeka ukončí túto primárnu chorobu z HIV. Od tohto času je človek napadnutý vírusom HIV označovaný ako HIV pozitívny (HIV+).

HIV pozitívny človek nemusí mať žiadne zdravotné problémy, môže vyzerať aj cítiť sa zdravo. Je to obdobie bezpríznakového nosičstva vírusu HIV. Aj v tomto období však môže infikovaný človek preniesť infekciu na ďalšie osoby.

Imunitný systém človeka dokáže znížiť prvotnú vírusovú záťaž o 5 až 7 rádov avšak nedokáže sa vírusu úplne zbaviť. Takýto stav, infikovaného, avšak po iných stránkach zdravého človeka, môže v závislosti od mnohých faktorov, ako pôvodná úroveň obranyschopnosti, životný štýl, vyrovnávanie sa so stresom, výživa, trvať niekoľko rokov (obvykle 7-15 rokov, niekedy i viac). Avšak tým, že sa vírus klonuje pomocou špecializovaných buniek imunitného systému, tzv. T-lymphocytov, poškodzuje ich. Úbytok T-lymphocytovčasom vytvára stav istého typu imunitnej nedostatočnosti, ktorý vyústi do choroby, ktorú poznáme pod označením AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome- získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti).

Pacient, ktorý sa dostane do štádia AIDS môže ochorieť na špecifické neurologické, autoimunitné, onkologické ochorenie alebo aj oportúnne (príležitostné) inak banálne infekcie a zomrieť na ne.

V súčasnosti sú známe dva základné typy HIV: HIV-1 a HIV-2; každý z nich má niekoľko subtypov a kmeňov. Z hľadiska priebehu choroby nie sú vykazované významné rozdiely medzi subtypmi a kmeňmi, ale medzi typmi HIV1 a HIV2 áno. Lišia sa biologickými vlastnosťami a epidemiologickým rozšírením. Celosvetovo rozšírený je agresívnejší HIV1. HIV2 je rozšírený len v niektorých častiach rovníkovej a západnej afriky a vo všeobecnosti sa dá povedať, že ochorenie má miernejší priebeh.

Informácie o HIV/AIDS

co je aids/hiv

Čo je HIV/AIDS?

Dozvedieť sa viac
cesty prenosu

Cesty prenosu

Dozvedieť sa viac

Primoinfekcia

Dozvedieť sa viac
AOPP
Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram