Primoinfekcia HIV

Primoinfekcia (primárna choroba z HIV, acute HIV infection) je ranné štádium choroby. Podľa rôznych zdrojov sa symptómy (príznaky) syndrómu primoinfekcie prejavia u 40-90% infikovanych. U zvyšku sa symptómy neprejavia, repektíve prebehnú tak nenápadne, že ich infikovaná osoba, alebo i všeobecný lekár prehliadne. Symptómy tohto ochorenia sú totiž veľmi podobné až zhodné s inými bežnými vírusovými infekciami. 2-3 týždne po infekcií organizmu sa vírus naklonuje na >10^6 klonov/ml v krvnom sére. Tento enormný nárast počtu klonov vírusu sa prejaví primárnou chorobou z HIV, ktorú imunitný systém potlačí produkciou protilátok proti HIV na úroveň 10^1 klonov/ml v krvnom sére. Od tohto času infikovaný človek obvykle už nemá žiadne zdravotné potiaže a v jeho krvnom sére sú detekovateľné protilátky HIV. Primoinfekcia trvá 1-6 týždňov. Príznaky primoinfekcie sú veľmi podobné mononukleóze, alebo chrípke.

Najčastejšie sú to tieto príznaky, zoradené podľa častosti výskytu:

  • horúčka ( >38 st. C)
  • únava
  • faryngitída (s alebo bez hlienov)
  • vyrážka, často začervenaná
  • generalizovaná lymphadenopathia (zväčšenie viacerých lymphatických uzlín)
  • nechutenstvo
  • neurologické príznaky (napr. aseptická meningitída, myelitída hlavových nervov)

avšak prejaviť sa môžu len niektoré, alebo prípadne aj žiadne. V tomto bude test na protilátky na HIV ešte stále negatívny, alebo nepreukazný.

Laboratórne sú zistiteľné:

  • HIV antigén p24. (Samotný pozitívny test na antigén p24 však nestačí na určenie statusu HIV pozitívny)
  • HIV RNA

Informácie o HIV/AIDS

co je aids/hiv

Čo je HIV/AIDS?

Dozvedieť sa viac
cesty prenosu

Cesty prenosu

Dozvedieť sa viac

Primoinfekcia

Dozvedieť sa viac
AOPP
Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram