prevencia

Prevencia

Prevencia je najdôležitejším článkom v boji s HIV/AIDS. Napriek vývoju nových farmakologických produktov a výraznému skvalitneniu a predĺženiu života infikovaných ľudí je HIV/AIDS stále do dôsledku nevyliečiteľná choroba. Prevencia infekcie vírusom HIV spočíva predovšetkým v zabránení kontaktu telesnej tekutiny obsahujúcej virióny HIV a/alebo infikované lymphocity. Tie sa nachádzajú LEN v krvi, sperme, preejakuláte a v poševných výlučkoch. K úspešnému prenosu je potrebné zabezpečiť, aby sa potrebné množstvo viriónov, alebo infikovaných lyphocitov, ako ich emitorov dostalo do krvného riečišťa príjemcu senzitívnou sliznicou, alebo priamo do krvi.

Prevencia pri sexuálnych aktivitách s osobou s neznámym, alebo HIV pozitívnym statusom spočíva pri:

  • vaginálnom a análnom pohlavnom styku v používaní prezervatívu a vhodného lubrikantu (na báze vody, alebo silikónu. Lubrikanty na báze tukov rozrušujú štruktúry v latexe, čo môže viesť až k celkovej deštrukcii kondómu)
  • orálnom pohlavnom styku, vo vyhnutí sa kontaktu ústnej sliznice s poševnými výlučkami, preejakulátom a semenom partnera/ky, použitie prezervatívu je tiež na mieste, ak je rizikovým partnerom pasívny muž.
  • necking, peting, vzájomná masturbácia nie sú rizikom, pokiaľ sa vyššie spomínané tekutiny nedostanú na sliznicu patnera..
  • ak sú obe zúčastnené osoby HIV negatívne a dôverujú si v tom, že sa nevystavili žiadnemu riziku infekcie HIV, nemusia prevenčné opatrenia (z hľadiska prenosu HIV dodržiavať).

Prevencia v zdravotníckych zariadeniach spočíva v:

  • zaobchádzaní s každým pacientom a každým biologickým materiálom, ako s potencionálne infekčným.
  • v používaní krvi a krvných derivátov, len od testovaných darcov
  • v používaní jednorázových a sterilizovaných nástrojov prichádzajúcich do kontaktu s infekcie schopnými tekutinami. (injekčné ihly, zubné vrtáky a podobne
Ostatné prevenčné aktivity popísané nižšie majú síce svoje miesto v prevenčnej politike, znižujú čiastočne prenos HIV, avšak nie sú pre pomery v európe dostatočné.

Očkovanie a imunizácia organizmu voči prijatiu virusu HIV

Už od začiatku rozpoznania vírusu HIV sa snažia mnohé vývojové teamy farmaceutických firiem i vedeckých inštitúcií o vývoj očkovacej látky. Už samostatná podstata očkovacej látky dáva tušiť, že to s ňou nebude jednoduché. Očkovacia látka je antigén, ktorý prinúti imunitný systém vyprodukovať telu vlastnú protilátku (antibody). Lenže proti HIV neexistuju protilátky, ktoré by ho dokazali úplne zničiť. Vývoj sa preto uberá smerom imunizácie organizmu úpravou receptorov lymphocitov. Je to však úloha pre genetické inžinierstvo, zatiaľ v rovine vedecko-teoretickej.

Obriezka

Obriezka u mužov má istý epidemiologický význam v kultúrach, kde sociálna, náboženská a finančná situácia neumožňuje iné typy prevencie a kde sa uspokojíme s čo i len čiastočným znížením incidencie HIV/AIDS. Princíp obriezky, ako prevencie prenosu HIV spočíva v tom, že sliznica penisu vystavená infekčným poševným sekrétom, resp. krvi, je senzitívnejšia, pokiaľ je udržovaná vo vlhkom prostredí predkožky. Obriezka, ako prevencia HIV, preto nemá význam v kultúrach s vysokým hygienickým štandardom. Z muža na parnerku/-ra, nemá žiaden účinok, muža však čiastočne chráni.

Dezinfekčné krémy a gély

HIV patrí medzi vírusy nízko virulentné, fragilné, ktoré sú mimo tela prakticky neschopné. A preto dezinfekčné krémy a gély majú na ne istý vplyv. Lenže je veľmi ťažko zabezpečiť zmysluplný účinok predmetného krému/gélu v prostredí , kde môže k prenosu prísť (v pochve, žaludi, ústnej sliznici) Z hľadiska prevencie ich považujeme za prakticky neúčinné. Istý sekundárny zmysel majú ako doplnok, resp. lubrikačný gél, pri použití kondómu.

Informácie o HIV/AIDS

co je aids/hiv

Čo je HIV/AIDS?

Dozvedieť sa viac
cesty prenosu

Cesty prenosu

Dozvedieť sa viac

Primoinfekcia

Dozvedieť sa viac
AOPP
Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram