Podporte nás

2 % pre DOM SVETLA SLOVENSKO

Blíži sa čas, keď slovenskí daňoví poplatníci môžu darovať 2% zo svojich daní v prospech mimovládnych neziskových organizácii. Občianske združenie Dom Svetla Slovensko (DSS) spĺňa podmienky a môže teda prijať DVE PERCENTÁ z Vašej dane. Dovoľujeme si vás požiadať o podporu našich aktivít týkajúcich sa problematiky HIV/AIDS, boja proti stigmatizacii osôb HIV+ a testovania pohlavne prenosných chorôb. Môžete pomôcť dobrej veci.

Údaje pre Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane: Dom svetla Slovensko o. z., Záborského 42, 831 03 Bratislava IČO: 42262551.

Ako na to:

Som zamestnanec a priznanie podáva zamestnávateľ:

  • požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej uvedie výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani, do 15.02.2024
  • vypočítajte si výšku 2 % zo zaplatenej dane (z tohto potvrdenia), najmenej to môže byť však 3,- €,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane,
  • pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu do 30. 4. 2024.

Podávam si daňové priznanie sám

  • zaplaťte daň za rok 2023 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 3,- €,
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je súčasťou daňového formulára,
  • podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu,

Mám firmu

  • podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu,
  • zaplaťte daň za rok 2023 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 1,0% (2 %) z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 8,- €.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2024 až do termínu na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

Formulár pre Vás je na konci stránky. Ďakujeme Vám za vašu podporu. Vážime si ju.


Môžete nám poslať finančný dar aj priamo na náš bankový účet.

bankové spojenie: SK6883300000002101064459 - prevádzkový účet SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ďakujeme vám za vašu podporu. Vážime si ju. Iné formy podpory pripravujeme.

AOPP
Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram