Chcem podporiť

Zoznam testovacích miest na Slovensku

ANONYMNE, BEZPLATNE, BEZ PREDSUDKOV, VYSLEDOK ZA NIEKOĹKO MINÚT

Bratislavský kraj

Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 14, Bratislava III, Telefón: 02/593 701 44
Vchod do ambulancie je z bočnej strany budovy. Odbery sa vykonávajú v pondelok až štvrtok od 9.00 do 12.00 hod. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a sú spravidla spracované do 7 dní od dňa odberu. Testovanie je možné vykonať i anonymne pod kódom, ak si to klient vyžiada. Vyšetrenia na certifikáty pre výjazdy do zahraničia hradia žiadatelia. Webová stránka. E-mail:danica.stanekova@szu.sk

Vzhľadom k prijatým opatrenia proti šíreniu COVID 19 sa odbery do konca roku 2021 realizujú od 09:00 - 12:00 hod iba v následujúcich dňoch:

  • Streda 8.12.2021
  • Pondelok 13.12.2021
  • Stvrtok 16.12.2021

Kontaktné odberové centrum laboratórií HPL (platené vyšetrenie)

Poliklinika , Mýtna 5, Bratislava
Na odbery je potrebné sa vopred objednať na telefóne: 02/577 86 577, e-mailom: odber@hpl.sk. Objednávanie pacientov od 13.00 do 15.00 hod. Odbery sa vykonávajú v pondelok - piatok od 7.00 do 15.00 hod. na 1. Poschodí, číslo dverí 117. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované na druhý deň od 14:00 do 15:30 hod. Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30 hod.


Trnavský kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Poradňa prevencie infekcie HIV/AIDS, Halenárska 23, 917 09 Trnava Kontakt tel. 033/55 31 133
testovanie na HIV neprebieha e-mail: ozv@ruvztt.sk Doporučuju isť sa testovať do Bratislavy


Trenčiansky kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Poradňa prevencie HIV/AIDS, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, telefón: 032/650 95 21 Štefkovičová, 032/650 95 61 Litvová. Testovanie sa vykonáva anonymne pod kódom. e-mail: tn.epi@uvzsr.sk. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované za týždeň.


Nitransky kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Odbor epidemiológie, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Odbery sa vykonávajú pondelok - piatok na základe telefonického dohovoru na telefónnom čísle 037/656 04 60, alebo 037/656 04 13. Kontaktná osoba: MUDr. K. Tináková, e-mail: nr.tinakova@uvzsr.sk


Žilinský kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
Oddelenie epidemiológie, V. Spanyola 21, 011 71 Žilina
Odbery sa vykonávajú v pondelok - piatok od 8.00 hod. do 10.00 hod. Kontaktná osoba: MUDr. Gabriela Košecká, telefón: 041 723 38 42, e-mail:za.epi@uvzsr.sk. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované za 24h- 7 dní od odberu. Laboratorny poplatok: 10 €

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Oddelenie epidemiológie, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
Odbery sa vykonávajú v pondelok - piatok po telefonickom dohovore, v doobedňajších hodinách. Testovanie je možné vykonať i anonymne pod kódom, ak si to klient vyžiada. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované za týždeň od odberu. Kontaktná osoba: MUDr. Katarína Ranostajová, telefón: 043/550 48 25, e-mail: dk.epd@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Oddelenie epidemiológie, 1 posch.. Štúrova 36, 031 08 Liptovkský Mikuláš

Odbery denne 8:00 – 9:00hod., anonymne, bezplatne. Výsledky vyšetrení sú k dispozícii najskôr po 10-14tich dňoch.

E-mail: : lm.oe@uvzsr.sk, 044/551 42 41, 0903 550 420

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Oddelenie epidemiológie, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
Poskytujú poradenstvo HIV / AIDS. Odbery sa vykonávajú po telefonickom dohovore na 043/401 29 27, e-mail: mt.epid@uvzsr.sk


Banskobystrický kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica. Odbery sa vykonávajú nalačno v pondelok - piatok od 7.30 do 9.30 hod., V prípade klientov zo vzdialenejších lokalít je možné odber krvi dohodnúť individuálne telefonicky. Kontaktná osoba: MUDr. Pavol Lokša, telefón: 048/415 42 26, e-mail:pavol.loksa@vzbb.sk. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované do 10 dní od odberu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
Oddelenie epidemiológie, ul. Cyrila a Metoda 357/23, vchod B, 965 01 Žiar nad Hronom
Odbery sa vykonávajú na základe telefonickej dohody, i anonymne. Laboratorný poplatok 6,80 € . Výsledky budú dostupné podľa pokynov laboratória. Kontaktná osoba: MUDr. Eva Striežová, telefón: 045/67 232 79, e-mail: zh.epid@uvzsr.sk


Košický kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
detašované pracovisko - ulica Senný trh 4, Oddelenie infekcie HIV/AIDS, 040 11 Košice
Odbery sa vykonávajú denne od 8.00 do 9.30 hod a to i anonymne. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované do 7 dní od odberu. Kontaktná osoba: MUDr. Viera Lengyelová, telefón: 055/622 18 13, e-mail: aids@ruvzke.sk


Prešovský kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
Poradňa prevencie AIDS, Hollého 5, 080 01 Prešov. V tejto poradni sa na požiadanie klienta vykonávajú odbery krvi na vyšetrenie anti HIV protilátok. Na odber je potrebné telefonicky sa objednať týždeň vopred. Vyšetrenie je anonymné a výsledky sa odovzdávajú osobne. Súčasťou práce poradne je aj individuálne poradenstvo.

Činnosť základnej poradne: štvrtok 7.00 - 9.00 hod Pracovníci základnej poradne : Mgr. Adriana Haľková , Mgr.Libová E-mail: po.halkova@uvzsr.sk Súčasťou poradne je Linka prevencie HIV/AIDS na týchto telefónnych číslach: 051/75 803 33


Pomôžte nám udržiavať tento zoznam stále aktuálny. Ak nájdete chybu, oznámte to prosím.
Ďakujeme Vám veľmi pekne.

Informácie o HIV/AIDS

co je aids/hiv

Čo je HIV/AIDS?

Dozvedieť sa viac
cesty prenosu

Cesty prenosu

Dozvedieť sa viac

Primoinfekcia

Dozvedieť sa viac
AOPP
Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram