Chcem podporiť

Chemsex: Komplexný Prehľad

**Chemsex** je termín používaný na označenie súčasného užívania drog a sexuálnych aktivít, najčastejšie spájaný s komunitou mužov, ktorí majú sex s mužmi (MSM). Tento fenomén zahŕňa používanie psychoaktívnych látok s cieľom zvýšiť sexuálny zážitok, predĺžiť trvanie sexuálnych aktov a znížiť zábrany. Chemsex je spojený s množstvom sociálnych, zdravotných a psychologických rizík, a preto je dôležitým predmetom verejného zdravia a sociálnej politiky.

Drogy najčastejšie spájané s Chemsexom

- **Metamfetamín**: Silný stimulant, ktorý zvyšuje bdelosť, energiu a sexuálnu túžbu.

- **GHB/GBL (Gamma-hydroxybutyrát/Gamma-butyrolaktón)**: Tieto látky sú známe ako "chemické prípravky na znásilnenie" a sú používané pre svoje euforické a sexuálne stimulačné účinky.

- **Mefedrón**: Stimulant, ktorý zvyšuje eufóriu, energiu a sexuálnu túžbu.

- **Ketamín**: Anestetikum a disociatívny halucinogén, ktorý znižuje bolesť a zvyšuje eufóriu.

Motivácie a Faktory

- **Sexuálne uspokojenie**: Drogová intoxikácia môže zvýšiť fyzický a emocionálny pôžitok zo sexu.

- **Sociálne prepojenie**: Chemsex sa často praktizuje v skupinách, čo môže posilniť pocity spolupatričnosti a komunity.

- **Znižovanie zábran**: Drogy môžu pomôcť jednotlivcom prekonať sociálne a sexuálne zábrany, čo môže viesť k otvorenejšiemu a experimentálnejšiemu správaniu.

- **Únik od reality**: Chemsex môže slúžiť ako únik z každodenných problémov a stresu, najmä pre tých, ktorí čelia diskriminácii a stigmatizácii.

Zdravotné Riziká

- **Pohlavne prenosné infekcie (STI)**: Zvýšené riziko HIV a iných STI v dôsledku nechráneného sexu a viacerých sexuálnych partnerov.

- **Predávkovanie**: Riziko užívania vysokých dávok alebo kombinovania rôznych drog, čo môže viesť k predávkovaniu.

- **Závislosť**: Vývoj fyzickej a psychickej závislosti na drogách používaných pri chemsexu.

- **Fyzické poškodenie**: Následky predávkovania, zranenia spôsobené zníženou bolesťovou senzáciou alebo násilnými sexuálnymi aktmi.

Psychologické Dôsledky

- **Úzkosť a depresia**: Dlhodobé používanie drog môže zhoršiť duševné zdravie, vedúce k zvýšenej úzkosti a depresii.

- **Pocity viny a hanby**: Sociálne a osobné stigmy spojené s chemsexom môžu viesť k psychickému utrpeniu.

- **Sociálna izolácia**: Závislosť na chemsexu môže viesť k izolácii od rodiny a priateľov.

Úloha Sociálnych Sietí a Online Platforiem

- **Šírenie chemsexu**: Sociálne siete a online platformy umožňujú jednoduché plánovanie a organizovanie chemsexových seáns.

- **Dostupnosť drog**: Online platformy môžu uľahčiť prístup k drogám a informáciám o ich užívaní.

- **Komunitné prepojenie**: Online komunity poskytujú priestor na výmenu skúseností a podporu, čo môže zároveň posilniť a uľahčiť praktiky chemsexu.

Preventívne a Intervenčné Opatrenia

- **Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia**: Programy na zvýšenie povedomia o rizikách chemsexu a vzdelávanie MSM komunity.

- **Zdravotnícke služby**: Cielené poradenstvo a podpora pre MSM, vrátane dostupnosti zdravotnej starostlivosti špecifickej pre chemsex.

- **Komunitné iniciatívy**: Spolupráca medzi zdravotníckymi službami, komunitnými organizáciami a politickými inštitúciami na podporu a ochranu MSM komunity.

- **Bezpečné priestory**: Vytváranie bezpečných priestorov pre diskusiu a podporu, kde MSM môžu získať pomoc a poradenstvo.

Odporúčania

- **Multidisciplinárny prístup**: Spolupráca medzi zdravotníckymi službami, komunitnými organizáciami a politickými inštitúciami je kľúčová pre efektívne riešenie chemsexu.

- **Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti**: Poskytovanie špecializovaných služieb a podpory pre MSM, ktorí sa zúčastňujú chemsexu.

- **Podpora výskumu**: Podpora ďalšieho výskumu na zlepšenie porozumenia chemsexu a vývoja účinných intervenčných programov.

Záver

Chemsex predstavuje komplexný fenomén so širokým spektrom sociálnych, zdravotných a psychologických dôsledkov. Jeho riešenie si vyžaduje koordinovaný prístup, ktorý zahŕňa vzdelávanie, prevenciu, zdravotnícke intervencie a podporu zo strany komunity. Spoločné úsilie rôznych sektorov je nevyhnutné na minimalizáciu negatívnych dopadov a zlepšenie kvality života ľudí zapojených do chemsexu.

Aktuality

31. 05. 2024

Chemsex: Komplexný Prehľad

**Chemsex** je termín používaný na označenie súčasného užívania drog a sexuálnych aktivít, najčastejšie spájaný s komunitou mužov, ktorí majú sex s mužmi (MSM). Tento fenomén zahŕňa používanie psychoaktívnych látok s cieľom zvýšiť sexuálny zážitok, predĺžiť trvanie sexuálnych aktov a znížiť zábrany. Chemsex je spojený s množstvom sociálnych, zdravotných a psychologických rizík, a preto je dôležitým […]
26. 04. 2024

PrEP

PrEP (čiže Pre-Expozičná Profylaxia či predliečenie) predstavuje spoľahlivú ochranu pred infekciou HIV. Znamená podobnú revolúciu v sexe, akú priniesol kondóm. Táto nová forma prevencie spočíva v užívaní jednej tablety denne, ktorá ťa ochráni pred nákazou HIV. Tableta obsahuje dve lieky (emtricitabín a tenofovir), ktoré bránia usadeniu vírusu HIV v tele. Podľa amerických Center pre prevenciu […]
Checkpoint zatvoreny 1.3.2024
01. 03. 2024

1.3.2024 CheckPoint zatvorený

Dňa 1.3.2024 bude CheckPoint na Babuškovej 2 v Bratislave zatvorený. Chceme sa Vám ospravedlniť, pre nečakanú chorobu zdravotníka sme museli dnešnú službu zrušiť, nakoľko sa nám nepodarilo zohnať náhradu.
02. 01. 2024

Spustili sme službu individuálneho poradenstva

Od 1.januára 2024 ponúka Dom Svetla Slovensko individuálne poradenstvo vo svojich nových priestoroch každý pracovný deň. Máte otázky ktoré sa bojíte alebo hanbíte spýtať svojho lekára? Máte HIV či HCV pozitívny status a neviete sa s tým vysporiadať? Pre Vás ale aj pre Vašich partnerov, partnerky, rodinných príslušníkov či iné blízke osoby sme spustili službu […]
AOPP
Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram